Μέσες θερμοκρασίες ελληνικών θαλασσών

 

 

ΜΕΣΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΘΑΛΑΣΣΩΝ

 

 

Οι παρακάτω χάρτες αποτυπώνουν σε χρωματικές διαβαθμίσεις τις μέσες μηνιαίες θερμοκρασίες των ελληνικών θαλασσών. Οι τιμές αφορούν το επιφανειακό στρώμα των υδάτων και είναι αποτέλεσμα παρατήρησης από το 1850 εώς το 2006 (χρονοσειρά 157 ετών).

 

 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

ΜΑΡΤΙΟΣ

 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

 

ΜΑΙΟΣ

ΙΟΥΝΙΟΣ

 

ΙΟΥΛΙΟΣ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

 

 Πηγή:

http://www.sailingissues.com

 

 

 

Επιμέλεια –Σχεδιασμός: Weerman (Ιωάννης Γιαλαμάς)