Ετήσιος μέσος όρος θερμοκρασίας / υετού στην Αθήνα από τον 19ο Αιώνα

Κλιματική αλλαγή ή διανύουμε απλά μια θερμή δεκαετία;

Στο άρθρο αυτό θα έχετε τη δυνατότητα να δείτε μέσω γραφήματος , την πορεία της διακύμανσης του ετήσιου μέσου όρου της θερμοκρασίας αλλά και του υετού , όπως αυτά έχουν καταγραφεί επίσημα από τον μετεωρολογικό σταθμό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών στο Θησείο. Η καταγραφή των δεδομένων αρχίζει από το 1860 για τον ετήσιο μέσο όρο του υετού , και από το 1901 για τον ετήσιο μέσο όρο της θερμοκρασίας.

Στις εναλλασσόμενες χρωματικές στήλες θα διαπιστώσετε τις αλλαγές στις περιόδους , όπου αντιστοιχούν στις τιμές που βασίζονται άνω ή κάτω του κανονικού μέσου όρου.